Af- en aanmelden zwemles

FOR ENGLISH TEXT SCROLL DOWN

U heeft als het goed is al toegang tot de persoonlijke Zwemscorepagina van uw kind. Hier kunt u de vorderingen van uw kind kunt volgen. Daarnaast kunt u hier ook een les  af- en aanmelden voor een inhaalles.

Wanneer u de inlogcode niet (meer) heeft, stuur ons een mail naar zwemschool@maxhealthlcub.nl, dan sturen wij u een resetlink toe

Afmelden

Om een les af te melden volgt u de volgende stappen

 • Klik op 'afmelden les'
 • In het overzicht van de lessen zoekt u de les die u wilt afmelden en klikt u achter de juiste les op de button 'afmelden'.
 • De button veranderd nu in reserveren.
 • Als u de verkeerde les heeft afgemeld, klikt u op de button 'reserveren'. U heeft dan de les weer opnieuw gereserveerd.

Let op: We hanteren een tegoed van maximaal 4 lessen. U moet de afgemelde les gelijk weer inboeken. Dit komt de voortgang van uw kind ook ten goede.

Inhalen les

Om een inhaalles te te reserveren volgt u de volgende stappen

 • Klik op 'lessen'
 • Klik op 'inhaalles reserveren'
 • U krijgt een overzicht van de beschikbare inhaallessen op het niveau van uw kind, kies hieruit een voor u geschikte datum en tijd en klik aan
  het eind van de regel op 'reserveren'.
 • De button veranderd nu in annuleren.
 • Als u de verkeerde les heeft gereserveerd, klik dan op de button 'annuleren'. U heeft de gereserveerde les weer geannuleerd.

Op tijd komen

De registratie van de presentie is een essentieel onderdeel van de veiligheid van uw kind, daarom moeten we helaas de regeling invoeren dat indien uw kind meer dan 10 minuten na aanvang van de les binnenkomt, mag hij of zij de les niet meer in. Registratie van de presentie van uw kinderen kan worden gedaan bij onze host vanaf 30 minuten voor aanvang van de les en tot 10 minuten na het begin van de les. Dit voorkomt niet alleen dat een kind dat te laat komt in een verkeerde groep terecht komt, maar het zorgt ook voor een goed verloop van de les, niet alleen voor uw kind, maar ook voor alle andere kinderen in hun groep. Het is van absoluut belang voor ons dat we weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn tijdens de lessen en van vitaal belang dat we weten waar ze zijn in geval van nood en/of evacuatie van het zwembad.

ENGLISH TEXT ENGLISH TEXT ENGLISH TEXT ENGLISH TEXT ENGLISH TEXT

You will have already received from us a log-in for the "zwemscore" System. (If you have not received this log-in or have lost it, please contact the office by sending an email to zwemschool@maxhealthclub.nl as soon as possible). This Login enables you to gain access to the system where you can track the progress of your child, as well as cancelling or booking an infill lesson.

 PLEASE NOTE, IT IS NOT POSSIBLE TO CANCEL A LESSON VIA E-MAIL AND WE WILL NOT REFUND UNCANCELLED LESSONS.

CANCELLATION

 • To cancel a lesson, please follow these steps once signed into "ZWEMSCORE"
 • Click on "lessen"
 • Click on "afmelden les"
 • You will then see the overview of the lessons.
 • Locate the lesson you wish to cancel and click the button at the end "afmelden"
 • The button now changes into "reserveren". YOUR LESSON IS NOW CANCELLED.
 • If you have accidentally cancelled the wrong lesson, click on the button 'reserveren'. YOUR     LESSON IS NOW RE-BOOKED.

Please note that a lesson cancellation cannot be made less than 1 hours before the lesson begins.

To book A Catch up lesson:

 • To book a catch up lesson please follow these steps once signed into "ZWEMSCORE"
 • Click on "lessen"
 • Click on "afmelden les"
 • You get an overview of the available catch-up lessons. 
 • Please choose THE date and time WHICH are convenient for you.  At the end of the line click the button "reserveren".
 • The button changes into "annuleren".
 • If you accidentally booked the wrong lesson, click on the button "annuleren". You have now cancelled the catch up lesson.

YOUR CATCH UP LESSON IS NOW BOOKED.

Please note that a catch-up lesson must be booked at least 24 hours in advance of the lesson, otherwise attendance cannot be guaranteed.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US.

To be on time

As registration is a vital element of your child's safety, we must regretfully implement a proviso that if your child arrives more than 10 minutes after the lesson has started, they will have to forgo their lesson, with no possibility of infilling, due to the fact that the registration process of the lesson will have been complete. Registration of your children into their class can be done 30 minutes before the start of the lesson and up to 10 minutes after the lesson.  This not only prevents mislaying any child that arrives late, but also enables the smooth running of the lesson, not only for your child but also for all the other children in their class. It is of absolute importance to us that we know how many children we have in our care at any one time, and vital that we know where they are in case of emergency evacuation of the pool.

Kind regards and see you soon in the pool!

Team Zwemschool Max